FOTBAL STUDÉNKA

... vítejte na našich internetových stránkách ...

Novinky

Výše členských příspěvků pro rok 2010:

Příspěvek TJ

Oddílový příspěvek

Celkem

Mladší přípravka

300 Kč

700 Kč

1 000 Kč

Starší přípravka

300 Kč

700 Kč

1 000 Kč

Mladší žáci

300 Kč

700 Kč

1 000 Kč

Starší žáci

300 Kč

700 Kč

1 000 Kč

Dorost

300 Kč

900 Kč

1 200 Kč

Muži

300 Kč

900 Kč

1 200 Kč

Ostatní členové a hráči na hostování (rok)

300 Kč

0 Kč

300 Kč

Pravidla úhrad členských příspěvků 

1. Úhrada plné výše členského příspěvku do 30.3.2010.

2. Příspěvky jsou hrazeny v hotovosti.

3. Příspěvky jsou vybírány trenéry, vedoucími mužstev, nebo pokladníkem.

4. Povinnosti hradit členský příspěvek v předmětném roce je zbaven ten člen, který zajistí pro oddíl kopané finanční dar v minimální výši 3 000,- Kč nebo věcný dar odsouhlasený VV kopané v minimální výši 5 000,- Kč.

5. V případě zajištění sponzorského daru, dle bodu 4. bude tomuto členovi vrácen již uhrazený členský příspěvek (bod.1).

6. V případě hostování zahájeného nebo ukončeného v polovině roku bude členem uhrazen příspěvek TJ a 50% z výše oddílového příspěvku.

Žádné komentáře
 

Fotbal ve Studénce má skvělou historii. Přestaňme jen alibisticky přihlížet, začněme ho trochu podporovat a doveďme ho tam, kde si to Studénka zaslouží a to je krajská soutěž.