FOTBAL STUDÉNKA

... vítejte na našich internetových stránkách ...

Novinky

Hledá se nové logo klubu !!!

Kopaná ve Studénce zažívá revoluci a do nové sezóny vstoupí již s novým názvem – FOTBAL STUDÉNKA. No a jak to obecně bývá, k novému názvu klubu patří i nové logo.

Vedení klubu tímto vyhlašuje soutěž, která má za cíl vymyslet nejlepší logo pro náš fotbalový klub.

Soutěž bude probíhat od dnešního dne, a to až do 31. 7. 2010.

Podmínky: Logo by mělo být velmi jednoduché, mělo by mít co nejméně barev a musí mít v názvu FOTBAL STUDÉNKA.

Vaše návrhy zasílejte na e-mail: info@fotbalstudenka.cz nebo je můžete také ručně nakreslené předat trenérům.

Autor vítězného návrhu nemusí jeden rok platit členské příspěvky a navíc získá 2 vstupenky na jeden z podzimních zápasů fotbalové reprezentace ČR. Každý, kdo doručí jakýkoliv návrh loga, bude zařazen do slosování o fotbalový míč. Losování proběhne během konání žákovského turnaje, který se uskuteční v sobotu 7. srpna 2010.

Veškerá loga budou vystavena ve vitrínce na náměstí a také na našich webových stránkách.

Začátkem srpna vedení klubu vybere ten nejlepší návrh, nechá udělat jeho grafickou úpravu a začne jej oficiálně používat jako nový znak našeho fotbalového klubu.

Autorská práva:
Přihlášením do soutěže, tedy zasláním nebo odevzdáním návrhu loga klubu, se autor vzdává svých autorských práv k příslušnému návrhu, respektive svá autorská práva přenechává pořadateli soutěže – FOTBAL STUDÉNKA o.s.

Diskuze na téma "Nové logo" probíhá ZDE.
 

Fotbal ve Studénce má skvělou historii. Přestaňme jen alibisticky přihlížet, začněme ho trochu podporovat a doveďme ho tam, kde si to Studénka zaslouží a to je krajská soutěž.