FOTBAL STUDÉNKA

... vítejte na našich internetových stránkách ...

Členství v oddílu

Vážení členové,

oddíl kopané je dobrovolné občanské sdružení, registrované pod hlavičkou TJ MSV Studénka o.s., oddíl kopané. Je zaměřené na sdružování a organizování sportovní činnosti  fotbalistů. V současné době se o výchovu stará 9 kvalifikovaných trenérů a vedoucích + dobrovolní pracovníci (výbor, pořadatelé, hospodář).

Přihlášku do našeho fotbalového oddílu je možné si stáhnout v sekci "Ke stažení".

Oddíl kopané má však svoje zásady fungování a financovaní činností, které jsou rozděleny na jednotlivé činnosti.

 
POVINNOSTI ČLENŮ ODDÍLU KOPANÉ:

jednat a chovat se k upevnění oddílu kopané, respektovat vzájemnou úctu mezi členy oddílu kopané

podílet se na práci a rozvoji činnosti oddílu kopané

účastnit se členských schůzích oddílu kopané (jednou za rok)

pravidelně sledovat dění v oddíle a upozorňovat na možná vylepšení

řádně a včas platit členské příspěvkyVÝHODY ČLENŮ ODDÍLU KOPANÉ:

bezplatné sledování domácích zápasů

možnost hlasování v anketě "Fotbalista roku Studénky"

možnost uvedení do síně slávyPOVINNOSTI HRÁČŮ:

být členem oddílu kopané

90 - 100 % účast na tréninkovém procesu

příprava na utkání (životospráva, nástupy)

slušné vystupování (zdravit, ctít starší lidi, nemluvit sprostě)

100% přístup k zápasům

účast na aktivitách oddílu ( pomoc při turnajích, brigádách, pořadatelská služba)

včasná platba hráčských příspěvkůPOVINNOSTI RODIČŮ DĚTÍ MLADŠÍCH 16-ti LET:

účast na rodičovských schůzkách klubu (dle požadavku trenéra)

dbát o dobré studijní výsledky žáka

úhrada členských příspěvků za své dětiPOVINNOSTI KLUBU:

organizační a materiální zabezpečení tréninkového procesu  (trenéři, míče, pitný režim)

organizační a materiální zabezpečení soutěží

odborné vedení tréninkového procesuČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:

Složení členského příspěvku pro rok 2010

Příspěvek TJ

Oddílový příspěvek

Celkem

Mladší přípravka

300 Kč

700 Kč

1 000 Kč

Starší přípravka

300 Kč

700 Kč

1 000 Kč

Mladší žáci

300 Kč

700 Kč

1 000 Kč

Starší žáci

300 Kč

700 Kč

1 000 Kč

Dorost

300 Kč

900 Kč

1 200 Kč

Muži

300 Kč

900 Kč

1 200 Kč

Ostatní členové a hráči na hostování (rok)

300 Kč

0 Kč

300 Kč

Pravidla úhrad členských příspěvků 

1. úhrada plné výše členského příspěvku do 30.3.2010.

2. příspěvky jsou hrazeny v hotovosti.

3. příspěvky jsou vybírány trenéry, vedoucími mužstev, nebo pokladníkem.

4. povinnosti hradit členský příspěvek v předmětném roce je zbaven ten člen, který zajistí pro oddíl kopané finanční dar v minimální výši 3 000,- Kč nebo věcný dar odsouhlasený VV kopané v minimální výši 5 000,- Kč.

5. v případě zajištění sponzorského daru, dle bodu 4. bude tomuto členovi vrácen již uhrazený členský příspěvek (bod.1).

6. v případě hostování zahájeného nebo ukončeného v polovině roku bude členem uhrazen příspěvek TJ a 50% z výše oddílového příspěvku.


 

Fotbal ve Studénce má skvělou historii. Přestaňme jen alibisticky přihlížet, začněme ho trochu podporovat a doveďme ho tam, kde si to Studénka zaslouží a to je krajská soutěž.