FOTBAL STUDÉNKA

... vítejte na našich internetových stránkách ...

* @param string $url nacitame konkretni tabulku * @param integer $ttl nastavujeme dobu expirace stahovani, defaultne 3600 (1 hodina) * @return string * */ function showSoccerTable($url = '', $ttl = 3600) { // vychozi priznak $cached = true; // nenalezen soubor nebo probehl expiraci if (!is_file("./cache/" . md5($url)) || time() - filemtime("./cache/" . md5($url)) > $ttl) $cached = false; // neni kesovano if (!$cached) { // debug //echo "znovu parsujeme tabulku - " . date('d.m.Y H:i:s'); $f = file_get_contents($url); if (!$f) { echo 'Nelze nacíst - ' . $url ; return; } $table = preg_match('~(.+)[^<\/table>]~s', $f, $out); $my_table = $out[1]; $my_table = iconv("windows-1250", "utf-8", $my_table); $ourTable = ' '.$my_table.' '; $ourTable = strip_tags($ourTable, " ', '', $ourTable); $ourTable = str_replace(' ', '', $ourTable); // ulozime file_put_contents("./cache/".md5($url), $ourTable); } // nacteme tabulku $table = file_get_contents("./cache/".md5($url)); return $table; } ?>
"); $ourTable = str_replace('   Stat     
 

Fotbal ve Studénce má skvělou historii. Přestaňme jen alibisticky přihlížet, začněme ho trochu podporovat a doveďme ho tam, kde si to Studénka zaslouží a to je krajská soutěž.